Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor vrijblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Met behulp van dit formulier kunt u zich abonneren op de Staarbode.
Deze uitgave verschijnt 2 maal per jaar.

Door uw aanmelding verplicht u zich het abonnementsgeld te voldoen.
Een jaarabonnement kost € 25,00

Na invullen van onderstaande vereiste informatie en uw betaling op rekeningnummer NL88ABNA0492547807 ten name van de Mastreechter Staar
zullen wij zorgdragen voor verzending van de verschenen en/of te verschijnen nummers van het jaar waarin uw betaling plaatsvond.

*Vereiste informatie.
Uw NAW-gegevens
Achternaam *
Voorletters en voorvoegsels *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email adres *
 • ar-vrijthof-maastricht0113
 • 2008-11-02 staar gouda 0048
 • Parcours 09-09-2007 62 VB
 • arnhem 26-1-2008 21 6592 pk
 • 2008-11-15 staar flint amerfoort 0096
 • 2008-12-20 rieu gelderedrome 1 0640
 • img 4347
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0076
 • img 1665
 • 2009-11-08 staar lux alzingen 0181
 • 2008-12-20 rieu gelderedrome 0346
 • arnhem 26-1-2008 21 6684 pk
 • 2010-02-27STAARHelmond 122
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0067
 • 2009-04-27 staar 60 j martini 0061 vvdb 1
 • img 4033
 • 2009-09-05 staar g9 rieu arena 0602
 • 2009-09-05 staar 5d rieu arena 0235
 • ar-vrijthof-maastricht0041
 • Wittevrouwenveld 27-10-2007 4735 PK