Zingen is een gezonde en prachtige hobby

Misschien wil je na de coronaperikelen bekijken of je wilt zingen bij de KZV Mastreechter Staar.  Mail voor verblijvende informatie naar ledenzaken@mastreechterstaar.nl

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Met behulp van dit formulier kunt u zich abonneren op de Staarbode.
Deze uitgave verschijnt 2 maal per jaar.

Door uw aanmelding verplicht u zich het abonnementsgeld te voldoen.
Een jaarabonnement kost € 25,00

Na invullen van onderstaande vereiste informatie en uw betaling op rekeningnummer NL88ABNA0492547807 ten name van de Mastreechter Staar
zullen wij zorgdragen voor verzending van de verschenen en/of te verschijnen nummers van het jaar waarin uw betaling plaatsvond.

*Vereiste informatie.
Uw NAW-gegevens
Achternaam *
Voorletters en voorvoegsels *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
Email adres *
 • img 3927
 • img 1675
 • arnhem 26-1-2008 21 6610 pk
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0076
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0043 vvdb
 • ar-vrijthof-maastricht0034
 • Vrijthof 12-04-2007 PK
 • Vrijthof 15-04-2007
 • 2006-12-14 STAAR opening Selexyz008
 • 1-3-2008 22-33-50 img 7249 (2) 0108
 • 2009-09-05 staar g9 rieu arena 0602
 • 2009-04-27 staar 60 j martini 0061 vvdb 1
 • Wittevrouwenveld 27-10-2007 4735 PK
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0067
 • ar-vrijthof-maastricht0113
 • 19-12-2008 15-38-42 img 2446.jpg 0311
 • 2008-09-28 staar 125 receptie 0111
 • 2008-12-20 rieu gelderedrome 0346
 • Kerstconcert 26-12-2006 029 VB
 • 2008-12-20 rieu gelderedrome 1 0640