Ontdek je stem! Schrijf je in voor de clinic op 14 september

Voor meer informatie druk op   en voor een video druk op  of luister naar het interview

Artikelindex

ANBI Informatie per 1-7-2021.

1. Gegevens betreffende de vereniging

Statutaire naam Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar
Opgericht 23 juli 1883 en gevestigd in Maastricht
Laatste statutenwijziging 19-12-2005 verleden voor notaris mr. J.M.J.H. Achten te Maastricht
Activiteit Het beoefenen van de zangkunst en en geven van concerten
Postadres Postbus 15, 6200 AA Maastricht.
Repetitielocatie Centre Ceramique, Avenue Ceramique 50, 6221KV Maastricht
Inschrijving KvK 40203830
BTW nummer NL0025.80.962.B01
Bankrelatie IBAN NL52 RABO 0112 7026 43
RSIN 0025.80.962
Loonheffingennummer
Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten
11 december 2012
Kenmerk WS LH 135-2012-34579
geldig t/m 31 december 2019
Vennootschapsbelasting Vereniging is niet vennootschapsplichtig
Website www.mastreechterstaar.nl

2. Samenstelling bestuur op 1 juli 2021 en in functie sedert

FunctieNaamSinds
Voorzitter Hans Reuser Jan 2019
Secretaris Peter Montfort Jan 2018
Penningmeester Loe Coninx Feb 2021

Muziek en evenementen, Verkoop concerten, reizen, regie en logistiek

Marcel Meertens

Lei Nickien

Jan 2017

sept 2019

Juridisch zaken, huisvesting en subsidies Frank van Gils Nov 2014
 Ledenzaken Pierre Simons Nov 2018

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

N.B.: De actuele samenstelling van het Bestuur en Contactgegevens staan op onze website vermeld.


3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Voor 2020 werden door het bestuur de volgende kernpunten geformuleerd:

 • Voltallig bestuur met 2de mannen voor iedere portefeuille.
 • Werving van nieuwe leden met team geleid door de portefeuille Ledenzaken
 • Intensievere samenwerking met het impresariaat Senf.
 • Begin met het opzetten van een PR team.
 • Begin met het opzetten van een nieuw meerjarig beleidsplan 2020-2024

Door het uitbreken van het Covid-19 virus is de aandacht en zijn de werkzaamheden van het bestuur vanaf maart noodgedwongen geheel gericht geweest op het overeind houden van de vereniging om te voorkomen dat te weinig contact zou leiden tot het verlies van zangers van onze vereniging.

Voor 2021 werden door het bestuur de volgende kernpunten geformuleerd:

 • Voltallig bestuur met 2de mannen voor iedere portefeuille.
 • Werving van nieuwe leden met team geleid door de portefeuille Ledenzaken
 • Het opzetten van een PR team continueren
 • Begin met het opzetten van een nieuw meerjarig beleidsplan 2021-2025

Door het uitbreken van het Covid-19 virus is de aandacht en zijn de werkzaamheden van het bestuur vanaf maart 2020 noodgedwongen geheel gericht geweest op het overeind houden van de vereniging om te voorkomen dat te weinig contact zou leiden tot het verlies van zangers van onze vereniging.

Het bestuur heeft hiervoor de volgende acties in 2020 uitgevoerd die in 2021 zullen worden gecontinueerd:

 • Regelmatige Zoom sessies gehouden waarbij leden, muzikale directie en bestuur met elkaar konden overleggen en informatie konden uitwisselen
 • Het bestuur heeft het besluit genomen om de muzikale directie vooralsnog een deel van het honorarium uit te betalen
 • Dirigent en pianist hebben een aantal nummers ingespeeld en ingezongen op ons eigen intranet zodat de zangers thuis kunnen blijven oefenen
 • De Preses heeft een aantal video’s opgenomen om binding te houden en de leden een hart onder de riem te steken
 • Een groot deel van het koor heeft in de zomer van 2020 op veilige afstand met elkaar een wandeling door het stadcentrum gemaakt.
 • Het bestuur heeft in 2020 protocollen geschreven om veilig te kunnen repeteren, na drie repetities in september moesten we weer stoppen vanwege sterke landelijke stijging van de besmettingen
 • Leden informeren via onze eigen besloten Facebook pagina en Intranet.
 • Opnemen van enkele virtuele nummers (Exodus Song en Bethlehem in 2020) en een nieuw nummer (Landerkennung) in 2021

In 2021 is het koor onder leiding van onze muzikale directie begonnen met 1 digitale partijrepetitie per week op de maandag avond. Afhankelijk van hoe het verloop van de Covid-19 virus besmettingen in combinatie met het vaccineringsprogramma zal verlopen, hoopt het bestuur na de zomervakantie weer met zijn allen bij elkaar te kunnen repeteren en mogelijk enkele concerten in 2021 te kunnen geven.

Dat betekent voor de vereniging, dat ook het jaar 2021 met een negatief resultaat zal worden afgesloten omdat de opbrengst van mogelijk enkele concerten samen met inkomsten uit subsidies, van sponsoren en contributies niet opweegt tegen de vaste jaarlijkse kosten van de vereniging.

 


4. Activiteiten

   Concerten en optredens in 2020 
1 5-1 IJsselstein Concert Fulco Theater Verder geen concerten vanwege  corona
   Concerten en optredens in 2021 
1 30-10 Steenwijk Concert Theater  
2 20-11 Riemst/Tongeren Concert met fanfare  
3 17-12 Gouda Concert Sociëteit Concordia  
4 19-12 Doetinchem Concert Theater  
5 26-12 Maastricht Concert Vrijthoftheater  

5. LEDEN per 1 juli 2021

Het ledenbestand op 1-7-2021 bestaat uit:

 • 100 zangers
 •  2 aspirant-leden
 • 18 ereleden
 • 16 niet zingende leden
 • 2 senatoren
 • 27 leden van verdienste
 • 3 bijzondere leden


6. Balans per 31 december

 Balans 2020.pdf

Toelichting balans 2020.pdf

 Resultatenrekening 2020.pdf

Begroting 2021.pdf