Artikelindex

3. De Doelstelling

Artikel 2 (Statuten 2005)
De vereniging heeft ten doel het beoefenen en doen beoefenen en bevorderen van de zangkunst, het geven van vocale en vocaal- instrumentale uitvoeringen, het houden van bijeenkomsten, een en ander zowel in het verenigingslokaal te Maastricht als elders.

De vereniging streeft er bij voortduring naar om op het muzikale vlak het hoogste niveau te bereiken onder de grote amateur-mannenkoren, rakende aan het professionele, met naamsbekendheid in binnen- en buitenland, zowel wat de voorbeeldmatige repertoire-keuze betreft als de acceptatie door een breed publiek, een en ander met behoud van de typische eigen (bronzen) koorklank

Bestuur, muzikale leiding en zangers gaan met respect voor ieders plaats en inbreng met elkaar om en zij onderschrijven dit doel.

De Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 2023

Voor het jaar 2023 werd door het bestuur met veel tijd en energie aan de volgende kernpunten gewerkt:

  • Het jubileumjaar met een 2-daagse concertreis naar Zwolle en Giethoorn en twee jubileumconcerten op 19 november.
  • Het uitbreiden van het bestuur naar 8 functies met o.a. de nieuwe pr-portefeuille.
  • Het werven van nieuwe bestuurders (3 en een nieuwe preses)
  • Opzetten van de Staar Zang Academie (SZA)
  • Ontdek Je Stem clinic met Sef Thissen met als gevolg meer dan 25 onervaren zangers in de opleiding
  • 3 nieuwe cursussen voor de ervaren zangers
  • Structureel op maandag repeteren van 19:30 tot 22:00 en om en om op de donderdag met twee partijen per avond
  • Betere financiĆ«le resultaten voor de vereniging